Skutki Flash Gazu

Skutki Flash Gazu

Wpływ gazu typu flash w układzie chłodniczym. Pływające presji głowy

Skutki Flash Gazu w obniżonej temperaturze skraplające

energooszczędne Technologia chłodzenia przez HY zapisywanie w oparciu o działania zaworu dławiącego, która jest bezpośrednio związana z ilością gazu flash lub Freon obecnej pary za pomocą zaworu, i różnicę ciśnień w zaworze rozprężnym.

. Działanie gazu rzutowej Wykres procentowego (po prawej) pokazuje, że pary 1% (wagowo) jest utworzony w linii cieczy do każdej kropli 4 ciśnienia PSI. Porównując gęstość cieczy i pary, pokazuje zależność pomiędzy małymi ilościami gazu rzutowej wagowych. 12 psi spadek ciśnienia (bar 0.8) w przewodzie cieczy tworzy 3% gazu lampy wagowych objętości w układzie hydraulicznym. Na 32 ° C (temperatura skraplania 90F) to będzie zajmować 32% objętości w przewodzie cieczy. Na 10 ° C (temperatura skraplania 50F) byłoby to zajęcie 48% objętości cieczy linii. Jeśli gazowa lampa może tworzyć, może znacznie obniżyć zdolność systemu, zwłaszcza w niższych temperaturach kondensacyjnych.

Działanie gazu rzutowej


POTRZEBUJĘ POMOCY? Kliknij tutaj aby uzyskać pomoc on-line