Liquid Delivery System

Liquid Delivery System

LDS ™ Ciecz Delivery System

Funkcja LDS ™ Ciecz Delivery System jest dostarczanie 100% płyn do zaworów rozprężnych w celu poprawy wydajności systemu dla systemów, które mają długie linie płynne lub problemy kalibrujący utratę zdolności produkcyjnych lub inne problemy związane z niskim natężeniu przepływu czynnika chłodniczego i niska stopa zwrotu oleju w niskich temperaturach skraplania.

.875-surge-158-auto-bypass1.8c

W cieplejszych klimatach, flash eliminację gazu z powodu zysków słonecznych. Odsetek uzyskanych oszczędności zależy od poziomu obecnego systemu chłodniczego w wydajności i położenia geograficznego. Dodatkowe oszczędności uzyskuje się, gdy systemy mają długie linie płynne, lub jeśli ciecz linie wzrosnąć więcej niż 3m (10 ").

Ciecz system dostarczania


POTRZEBUJĘ POMOCY? Kliknij tutaj aby uzyskać pomoc on-line