Liquid Delivery System

Liquid Delivery System

HY-SAVE ciekły układ dostawy dla supermarketów

LDS ™ Ciecz Delivery System

Funkcja LDS ™ Ciecz Delivery System jest dostarczanie 100% płyn do zaworów rozprężnych w celu poprawy wydajności systemu dla systemów, które mają długie linie płynne lub problemy kalibrujący utratę zdolności produkcyjnych lub inne problemy związane z niskim natężeniu przepływu czynnika chłodniczego i niska stopa zwrotu oleju w niskich temperaturach skraplania.

W cieplejszych klimatach, flash eliminację gazu z powodu zysków słonecznych.

Odsetek uzyskanych oszczędności zależy od poziomu obecnego systemu chłodniczego w wydajności i położenia geograficznego. Dodatkowe oszczędności uzyskuje się, gdy systemy mają długie linie płynne lub jeśli ciecz linii wzrosła o więcej niż 3m (10 ").

Ciecz system dostarczania


POTRZEBUJĘ POMOCY? Kliknij tutaj aby uzyskać pomoc on-line