Liquid Delivery System

Liquid Delivery System

LDS ™ Ciecz Delivery System

Funkcja LDS ™ Ciecz Delivery System jest dostarczanie 100% płyn do zaworów rozprężnych w celu poprawy wydajności systemu dla systemów, które mają długie linie płynne lub problemy kalibrujący utratę zdolności produkcyjnych lub inne problemy związane z niskim natężeniu przepływu czynnika chłodniczego i niska stopa zwrotu oleju w niskich temperaturach skraplania.

.875-surge-158-auto-bypass1.8c

W cieplejszym klimacie eliminacja gazów błyskawicznych z powodu zysków nasłonecznienia. Procent uzyskanych oszczędności zależy od poziomu wydajności obecnego systemu chłodniczego i położenia geograficznego. Dodatkowe oszczędności uzyskuje się, gdy systemy mają długie linie cieczy lub jeśli linie cieczy wzrosną o więcej niż 3 m (10 ′).

Ciecz system dostarczania
POTRZEBUJĘ POMOCY? Kliknij tutaj aby uzyskać pomoc on-line